^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?" - zajęcia w grupie ,,Biedronki” i ,,Pszczółki”

Edukacja ekologiczna to zamierzona, systematyczna praca nad kształtowaniem świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. Od najwcześniejszych lat staramy się rozwijać właściwe postawy dzieci wobec środowiska. W dniach 18.04-25.04.2022 r. w naszym przedszkolu w grupach ,,Biedronki” i ,,Pszczółki” zrealizowany został program edukacyjny Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?". Ogólnym założeniem programu jest podnoszenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze, właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych u dzieci. W czasie zajęć przedszkolaki dowiedziały się na czym polega rolnictwo ekologiczne i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby produkty mogły być nazywane ekologicznymi, nauczyły się rozpoznawać znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu produktów, ponadto poznały cykl produkcyjny chleba, różne rodzaje zbóż, a także utrwaliły podstawowe zasady dbania o zdrowie i higienę. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie dzieci, które z zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich proponowanych aktywnościach.

Dobre sposoby na mikroby. Z higieną za pan brat: STOP KORONAWIRUS! - zajęcia w grupie ,,Biedronki i Motylki”

Wiek przedszkolny to czas, w którym u dzieci kształtują się podstawowe nawyki higieniczno-zdrowotne. Każdego dnia zwracamy uwagę na rozwijanie u naszych wychowanków właściwych zachowań higienicznych oraz żywieniowych, aby wzmocnić codzienne oddziaływania realizujemy prozdrowotne programy edukacyjne. W tym roku nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w programie Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy pt. ,,Dobre sposoby na mikroby. Z higieną za pan brat: STOP KORONAWIRUS!”. Zajęcia odbyły się w grupach ,,Biedronek” i ,,Motylków”, w ich trakcie dzieci utrwaliły wiedzę na temat dbania o higienę osobistą, przypomniały sobie etapy dokładnego mycia rąk, a także dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu tematyki prozdrowotnej, układały i opowiadały historyjkę obrazkową, lepiły z plasteliny, bawiły się przy piosence ,,Mydło lubi wodę”. Podjęte działania przypomniały dzieciom ważne zasady, które umożliwiają nam ograniczenie rozprzestrzeniania się groźnych wirusów, a tym samym pozwalają cieszyć się dobrym zdrowiem.

IV Przedszkolny Konkurs Plastyczny o tematyce patriotycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie pt. „POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ

W dniu 29 kwietnia 2022 r., czyli tuż przed Świętem Konstytucji 3 Maja w sposób niezwykle uroczysty podsumowaliśmy oraz nagrodziliśmy dzieci biorące udział w kolejnym, czwartym konkursie plastycznym pt. „POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ”. Do sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przybyli młodzi autorzy prac plastycznych wraz z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami. Pani Joanna Piasecka, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim serdecznie powitała wszystkich obecnych na uroczystości. Podkreśliła, jak ogromne zadowolenie budzi zainteresowanie konkursem, wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac konkursowych oraz możliwość wręczenia nagród w powiązaniu ze zbliżającym się świętem o ogromnych wartościach patriotycznych. Wśród osób biorących udział w spotkaniu byli: p. Jacek Żurawski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, p. Monika Piróg Sekretarz Gminy, p. Danuta Drożdża Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny   Sendlerowej w Wielkiej Łące. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dzieciom biorącym udział w konkursie poprzedzone zostało występem artystycznym grupy „Biedronki”, nawiązującym tematycznie do zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenkę i taniec, za co otrzymały gromkie brawa. Podniosłym akcentem uroczystości było odśpiewanie hymnu państwowego. Koordynatorki konkursu, nauczycielki Katarzyna Klugier i Magdalena Studnicka, podziękowały dzieciom i ich opiekunom za duże zaangażowanie w tworzeniu prac. Dokonując krótkiego podsumowania wymieniły placówki reprezentowane przez uczestników konkursu: oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Mlewie, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, Niepubliczne Przedszkole „Entliczek Pentliczek” oraz Publiczne Przedszkole w Kowalewie Pomorskim. Wysiłki wszystkich autorów prac zostały docenione przez komisję konkursową – każdy otrzymał dyplom i nagrodę.

Laureaci pierwszego miejsca to: Julia Jaworska ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim i Jakub Poliński ze Szkoły Podstawowej w Mlewie.

Drugie miejsce zdobyli: Liwia Rudewicz z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz Lidia Wróblewska ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.

Na trzecim miejscu znalazły się prace: Amelii Jędrzejczak z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim i Zuzanny Manikowskiej ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.

Wyróżnienia otrzymało 8 dzieci:

- Kaja Błach, Mikołaj Grabowski i Lena Kiżewska z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim,

- Nikodem Rozwadowski z Niepublicznego Przedszkola „Entliczek Pentliczek”,

- Marta Huzior ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim,

- Agata Lewandowska i Alan Jurgielski ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach,

- Klaudia Karpińska ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.

Mamy nadzieję, że emocje, które towarzyszyły dzieciom pozwolą im zapamiętać i kultywować nasze polskie tradycje narodowe.

Poniżej prezentujemy zdjęcia oraz film nagrany z przebiegu uroczystości, do obejrzenia którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

Copyright © 2022. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.