^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci 5,6-letnich nt. „Przygody Pinokia”

Przygody Pinokia” to XV edycja konkursu plastycznego tematycznie związanego z baśniami, organizowanego przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.

      Na konkurs nadesłano prace z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy: oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Wielkiej Łące, Pluskowęsach, Mlewie i Kowalewie Pomorskim oraz z przedszkoli: Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pom.

     Dnia 29.04.2019 Komisja konkursowa w składzie:

     - instruktor plastyki, Barbara Niewidział (przewodnicząca),

     - dyrektor przedszkola, Joanna Piasecka (członek),

     - nauczyciel przedszkola, Izabela Orzechowska (członek),

     - nauczyciel przedszkola, Maria Lipka (członek),

oceniła prace biorąc pod uwagę zgodność z tematem i regulaminem, zastosowanie ciekawych technik plastycznych oraz ogólne wrażenie artystyczne i przyznała następujące miejsca:

MIEJSCE I

Antonina Moszkowicz – Szkoła Podstawowa w Mlewie          

Anna Mokwa -  Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim             

MIEJSCE II

Emilia Miastkowska – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące                             

Lena Detmer - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące                             

MIEJSCE III –

Krzysztof Zelmański – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim            

WYRÓŻNIENIE –

Magdalena Wiśniewska –  Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach

Mikołaj Matczak – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Aleksandra Ernest – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące                             

Maja Brzozowska – Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek

                                     w Kowalewie Pomorskim

     Wymienione powyżej osoby otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy – dyplomy i upominki za udział w konkursie.

     Nagrodzone prace można oglądać do 15.05.2019 roku w holu przedszkola w Kowalewie Pomorskim.

     Laureatom gratulujemy, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie, które przełożyło się na sukcesy wychowanków.

                                                         koordynator konkursu: Maria Lipka  

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.