^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

                    Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2020/21

Dzieci przyjęte:
1. Melzacki Nikodem Oliwier

Dzieci nieprzyjęte:
1. Dulnikowska Michalina

Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni od otrzymania informacji prawo do wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Publicznego.

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1, 3, 6; art. 131 ust. 1-2, 4-5; art. 158 ust. 2-6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej:

                                                                                                            Ilona Plewa

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.