^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

PODZIĘKOWANIE

DRODZY RODZICE!

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym,
co naprawdę warto robić.”
C. Lewis

 

Informujemy, iż ze środków zgromadzonych na koncie
Rady Rodziców decyzją członków

Rady z roku szkolnego 2019/2020 zostały zakupione zabawki
dla wszystkich grup wiekowych
w kwocie 20.000,00zł.


Pozostałe środki na koncie zostaną wykorzystane dla dzieci
w bieżącym roku zgodnie z preliminarzem
wydatków ustalonych przez obecną Radę.

Serdecznie dziękujemy członkom ubiegłorocznej Rady Rodziców za ogromne zaangażowanie i działalność 
na rzecz Przedszkola. Pozyskane przez Radę dodatkowe środki oraz zgromadzone na koncie wpłaty od wszystkich rodziców umożliwiły pełniejszą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych naszej placówki.

                                         Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

 Bukiet koktajlowy. Różowe kwiaty dla Babci. Kwiaty na Dzień Babci

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.