^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

DRODZY RODZICE!

DRODZY RODZICE!

   Informujemy, że od 9 listopada 2020r., czyli od poniedziałku wznawiamy stacjonarną działalność naszego przedszkola. Pragniemy zwrócić uwagę
na obowiązujące zasady tzn.:

 • nie należy przyprowadzać dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji,
 • przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola może tylko i wyłącznie osoba zdrowa. Rodzice nie powinni angażować do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60-tego roku życia,
 • obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów,
 • obowiązkiem każdego rodzica/opiekuna prawnego jest przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny (częste mycie rąk wodą
  z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania).
 •  Dziecko musi być bezwzględnie zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych!!!

Z uwagi na obecnie panującą sytuację w naszym kraju związaną z pandemią koronawirusa powracamy do zasad funkcjonowania , które obowiązywały
od 18 maja 2020r.

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

 • dziecko może być przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko
  przez jedną upoważnioną osobę dorosłą,
 • rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do drzwi wejściowych
  do przedszkola lub wchodzi do holu i powierza je pracownikowi placówki,
 • w dalszej kolejności dziecko zaprowadzane jest przez osobę upoważnioną
  do szatni, a następnie do stołówki ( do godz. 7.30) lub wyznaczonej sali
  (po godz. 7.30),
 • pracownik w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem może odmówić przyjęcie dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji.

ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

 • odbierając dziecko z przedszkola rodzic wchodzi do holu, gdzie wyznaczony pracownik informuje telefonicznie nauczyciela, aby ubrane dziecko upoważniona osoba przyprowadziła i przekazała rodzicowi/opiekunowi prawnemu,
 • każdy rodzic/opiekun prawny musi być zabezpieczony w  środki ochrony osobistej (maseczka lub inna forma ochrony ust i nosa ),
 • rodzic nie może wchodzić na dalszą część przedszkola ze względu
  na obowiązujący reżim sanitarny i konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych,
 • niezbędne informacje o dziecku przekazywać należy telefonicznie
  lub mailowo – tak ze strony wychowawcy jak i rodzica,
 • z dyrektorem/wicedyrektorem oraz pracownikami sekretariatu kontaktować
  się telefonicznie.

W razie obecności większej liczby osób , pozostali rodzice/opiekunowie prawni oczekują z dzieckiem na zewnątrz przedszkola, zachowując odpowiedni dystans
( wyznaczone linie).

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie pomieszczenia przedszkola (sale, szatnie, stołówka, kuchnia, sekretariat, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, magazynowe, WC, ciągi komunikacyjne) zostały poddane zabiegowi dezynfekcji metodą ozonowania oraz zamgławiania ULV, przy użyciu wysoko skutecznego preparatu dezynfekcyjnego o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej
i bakteriobójczej.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI !

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa prosimy rodziców o dokonywanie płatności przelewem na konto przedszkola

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim

Numer konta: 80 9496 0008 0000 1720 2000 0044

 

Serdecznie pozdrawiamy wszystkie dzieci i rodziców, dziękujemy za aktywność i zaangażowanie w okresie pracy zdalnej.

Do zobaczenia w poniedziałek!!!

                                                                                         Dyrekcja Przedszkola

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.