^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

X PRZEDSZKOLNY EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY

X PRZEDSZKOLNY EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY

„Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat – Czysta woda, łąka i las”

 

12 listopada 2020 r. Dorota Jurkiewicz

Edukacja ekologiczna zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych w naszym przedszkolu. Jedną z okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej było zorganizowanie X Przedszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego, który w tym roku nosił tytuł: „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat – Czysta woda, łąka i las”. Wzięły w nim udział dzieci:
z oddziałów zerowych ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa, Pluskowęs, Mlewa, a także
z Niepublicznego Przedszkola
Entliczek-Pentliczek w Kowalewie Pomorskim oraz z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.                    

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych, a w szczególności dbałość  o  piękno  ekosystemów: wody, łąki i lasu oraz zachowanie  walorów  przyrodniczych  przyszłym  pokoleniom.

Prace oceniało jury w składzie: Barbara Niewidział – Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim, Joanna Piasecka – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz Magdalena Studnicka – nauczyciel Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Wszystkie prace konkursowe były starannie wykonane i prezentowały wysoką wartość artystyczną. Komisja po długich rozważaniach wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce - Jagoda Baranowska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim,  opiekun Dorota Jurkiewicz.                                                                                                 
II miejsce - Franciszek Midura - Szkoła Podstawowa w Mlewie, opiekun Agnieszka Wojciechowska.                                                                                                                                                                 
III miejsce – Antonina Wąsewicz - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, opiekun Justyna Rutkowska.

Wyróżnienia otrzymali:

  1. Filip Kwiatkowski - Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach, op. Olga Cieplińska.
  2. Bartosz Wadych - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskie, op. Karolina Gręźlikowska.
  3. Zofia Terpiłowska – Niepubliczne Przedszkole Entliczek-Pentliczek w Kowalewie Pomorskim op. Kinga Kowalska, Beata Borzęcka.
  4. Alan Rygielski - Szkoła Podstawowa w Mlewie, op. Ewa Żuławska.
  5. Marcin Liwak - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, op. Iwona Kuchnicka.
  6. Bartosz Stankiewicz - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, Renata Sulska, Monika Taborek.
  7. Lena Jasieniecka - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, Maria Lipka, Małgorzata Seifert-Kamper.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 12 listopada 2020 r. Laureaci, osoby wyróżnione oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Jury osobiście dokonało wręczenia nagród uczestnikom konkursu z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, pozostali uczestnicy proszeni są o odbiór nagród w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

Składamy gorące podziękowanie sponsorowi nagród dla wszystkich uczestników konkursu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Copyright © 2020. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.

rekrutacja przedszkole 20.04