^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka

27 listopad 2020 r. to niezapomniany dzień w naszym przedszkolu. W tym dniu odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci nowoprzyjętych. Niestety, w tym roku wyjątkowo z powodu pandemii, uroczystość odbyła się

bez udziału rodziców i z podziałem na grupy. Ceremonię pasowania na przedszkolaka rozpoczęła Dyrektor Przedszkola pani Joanna Piasecka. Ciepłe słowa i życzenia do dzieci skierowali również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta pan Jacek Żurawski oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Rafał Kamper. Dzieci odpowiadały na pytania – zagadki, śpiewały piosenki lub recytowały wierszyki. Swoim wspaniałym występem udowodniły, że zasługują, aby zostać prawdziwymi przedszkolakami. Po zaprezentowaniu umiejętności przez dzieci nastąpiła najważniejsza chwila – uroczyste ślubowanie. Z wielką powagą złożyły przysięgę:

Jestem małym dzieckiem

- prawdziwym przedszkolakiem

- wiem co czynić mi wypada

- dlatego przyrzeczenie takie składam!!!

O przyrodzie pamiętać, Chronić drzewa i zwierzęta,

Radość i dumę rodzicom przynosić,

Dobrze się uczyć,

Nigdy nie psocić,

Zostać zuchem i prawdziwym przedszkolakiem!

Przyrzekam!!!

Następnie każdy przedszkolak po kolei zamykany był w ogromnej, magicznej bańce. Dzieci były pod wielkim wrażeniem. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów, pamiątkowych zdjęć z symbolicznym ołówkiem oraz wspaniałych upominków ufundowanych przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim i Radę Rodziców. Emocje i przeżycia towarzyszące tej uroczystości,
dla wszystkich jej uczestników, stały się początkiem kilkuletniej podróży,
w której udział wezmą nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i wszyscy pracownicy naszego przedszkola. Celem tej podróży jest osiągnięcie przez dzieci takiej wiedzy, umiejętności i sprawności, które pozwolą im na podjęcie obowiązku szkolnego i będą wyróżniać je w przyszłości jako absolwentów naszego przedszkola.

Nagrania z uroczystości Pasowania zamieszczone są w zakładkach grup.

Copyright © 2020. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.

rekrutacja przedszkole 20.04