^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

JEŻYKI

Góra grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele,
ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

            Nasze przedszkole podobnie jak w latach ubiegłych wzięło udział w XIX edycji ogólnopolskiej akcji „Góry Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja rozpoczęła się 26 listopada 2018 r. i trwała do 2 grudnia 2019 r. W tym czasie stanęła specjalna puszka, do której można było wrzucać „grosiki”. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomoc polega m.in. na tworzeniu programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź zorganizowaniu dla nich miejsc, będących w miarę możliwości najbardziej zbliżonych do warunków domu rodzinnego. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wspólnie wiele zdziałać. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Uświadamiamy naszym dzieciom, że nie możemy być obojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu. Po zakończonej akcji zebrane pieniążki zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone.
Wspólnymi siłami udało nam się zebrać  293.55 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji.

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.