^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

MOTYLKI

KOMUNIKAT

Szanowni rodzice!

Po pozytywnej Opinii Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Golubiu- Dobrzyniu oraz zgody organu prowadzącego w dniach 22.10.2020r. -26.10.2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim prowadzone w formie stacjonarnej i wprowadzone zostaje nauczanie zdalne.
Wychowawcy grup prowadzić będą nauczanie na odległość poprzez utworzone maile grupowe.

           

    W związku ze stwierdzeniem u pracowników Przedszkola Publicznego 
w Kowalewie Pomorskim zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w stosunku
do dzieci Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim została wdrożona procedura nadzoru epidemiologicznego od dnia 22 października 2020r. do dnia 26 października 2020r.

Na podst. art. 2 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.), użyte w ustawie określenie „nadzór epidemiologiczny oznacza - obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę  i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny)”.

Na podstawie powyższego, wszystkie dzieci będą korzystały z nauczania
w formie  zdalnej od dnia 22 października 2020r. do dnia 26 października 2020r. a zadaniem rodziców jest wnikliwa obserwacja stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób górnych dróg oddechowych. W przypadku pojawienia się objawów 
ze strony układu oddechowego należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem świątecznej i nocnej opieki medycznej.

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.