JEŻYKI

Natalia i Julka – absolwentki naszego przedszkola, czytają dzieciom bajki.