^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

MOTYLKI

Informacja dotycząca kolejnego etepu rekrutacji

Drodzy Rodzice

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejngo etapu rekrutacji dostępna jest w sekretariacie przedszkola. Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem go do przedszkola. Jest to wynik weryfikacji wniosków przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie obowiązujących kryteriów.

Aby przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji należy do 31.03.2023r. złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024 w postaci pisemnego oświadczenia.

Niepodpisanie w/w potwierdzenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Copyright © 2024. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.