^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

PSZCZÓŁKI

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu informuje,

że dzieci z grupy Żabki

Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

są objęte kwarantanną

Dla dzieci obecnych w dniu 21 stycznia 2022r. kwarantanna będzie w terminie

od 25 stycznia 2022r. do 28 stycznia 2022r. włącznie

z uwagi na kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie

wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art.2 pkt 12 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2069 z późn. zm.), kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Osoba objęta kwarantanną przez okres jej trwania musi pozostać w domu.

Domownicy wspólnie zamieszkujący z dzieckiem nie są objęci kwarantanną, ale zaleca się samoobserwację oraz ograniczenie kontaktów do dnia zakończenia kwarantanny przez dziecko.

 

Kwarantannie nie podlegają osoby:

- zaszczepione dwiema dawkami szczepionki (za osobę zaszczepioną uważa się osobę, po upływie 14 dni od ostatniego szczepienia, u której nie utracił ważności certyfikat szczepienia )

- ozdrowieńcy ( osoby, u których nie upłynął okres 180 dni od uzyskania wyniku potwierdzającego zakażenie SARS-Cov-2).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów wskazujących na COVID-19 prosimy o skontaktowanie się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub              e- mailowy z PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

Całodobowa infolinia dotycząca kwarantanny +48 222 500 115

Copyright © 2023. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.